Mateo Antonio
Nascita :
26-05-1917
Morte :
03-2010
Genitori :
Mateo Diego (1º)
López Baldomera
De Haro Martina
Nascita :
23-06-1925
Genitori :
Dato mancante
Dato mancante