Mateo Juan Gregorio (Gordo)
Nascita :
26-08-1921
Morte :
?
Genitori :
Mateo Diego (1º)
López Baldomera
Pacheco Irene (Porota)
Nascita :
1925
Genitori :
Dato mancante
Dato mancante