Ballario Lorenzo
Nascita :
?
Morte :
?
Genitori :
Dato mancante
Dato mancante
Peroni Agustina
Nascita :
?
Morte :
?
Genitori :
Dato mancante
Dato mancante