Johnson Julieta
Nascita :
?
Morte :
2006 ?
Genitori :
Johnson ?
Roldán Lorena