Gubana Renzo
Nascita :
?
Genitori :
Gubana Mario
Specogna Giuseppa
Balus Marta
Nascita :
?
Genitori :
Dato mancante
Dato mancante