Gubana Mario (h)
Nascita :
?
Genitori :
Gubana Mario
Specogna Giuseppa
Ejubana Graziella
Nascita :
?
Genitori :
Dato mancante
Dato mancante