Gubana Marina
Nascita :
?
Genitori :
Gubana Mario (h)
Ejubana Graziella